Health

Happiness

Harmony


Gespreksbegeleiding


Een goed gesprek kan veel duidelijk maken. Luisteren is een zeer belangrijke kwaliteit van de coach.  


Door te verwoorden wat er bij je leeft in aanwezigheid van iemand die respectvol luistert, kan de begeleider je helpen inzichten te verwerven die tot meer begrip leiden van de eigen situatie.

  

Met deze nieuwe inzichten kan je je helingsproces versnellen, berusten in bepaalde situaties of weer nieuwe wegen inslaan.